Asbjørn Skou og Sif Itona Westerberg: STEDFORTRÆDERE

Hvordan konstrueres sociale virkeligheder gennem Ting? Hvordan værdilades objekter, og bliver til fartøjer for ideer og betydninger? Hvilken rolle spiller vores samlinger og brug af ting, i dannelse af sociale og historiske konstruktioner af magt? Og hvordan bringes disse til forhandling?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Asbjørn Skou og Sif Itona Westerberg undersøger i deres omfattende udstilling ”Stedfortrædere”. Sammen har de skabt et fiktivt arkiv af science-fiction arkæologi, fake etnografika og mimede rituelle rum.

Gennem serier af skulpturelle installationer, tegninger og fotografier, undersøges forskellige aspekter af objekt kult og - kultur. Et konstrueret landskab i konstant forhandling mellem det materielle og det metafysiske.

Udstillingen er opbygget som en opdagelsesrejse, der tager sit afsæt i jordens indre.
Det første den besøgende møder, er et foto af en model af en drypstenshule, lavet af papmache og projekterede billeder.
Rekonstruktionen som greb, er fundament for udstillingens samlede udtryk. For at undersøge objekternes grundpræmisser og tingenes indvirkning på sociale konstruktioner, har kunstnerne gennem tegning og skulpturel installation, arbejdet med rekonstruktionen og det mimede objekt.

Videre på rejsen oplever man et krystal laboratorie med spirituelle under- og overtoner. Installationen tager udgangspunkt i den transformative og værdiladende process, som er gældende når krystaller skabes kemisk. Denne kondensering og det medfølgende skift i værdiladning, er måske udstillingens mest konkrete fortolkning, af den ladning eller ændring som overgår det ritualiserede objekt. På alkymistisk vis befinder transformationen sig et sted mellem det materielle og det metafysiske.

En del af udstillingens værker tager udgangspunkt i konkret historisk materiale, men frem for at forarbejde dette materiale dokumentarisk, bevæger kunstenerne sig igennem det via en række intuitive associationer.
Udstillingens samlede værker informerer hinanden i et cirkulært forløb. Her dannes åbne associationsrum og projektionsflader, hvor betydning ikke er fikseret, men i konstant tilblivelse.

Asbjørn Skou (DK. 1984) er uddannet fra Hochschule fur Kunst i Bremen.
Sif Itona Westerberg (DK. 1985) studerer på Det Kongelige Danske Kunstakademi.