Stig Stasig: HAVARI

Stig Stasig har altid har haft havet indenfor rækkevidde, både fysisk eller mentalt, og det er hans oplevelse af havet som er udgangspunktet for fotografiene til hans soloudstilling ”Havari”.

Stigs opvækst var præget af historierne om de generationer af nordjyske fiskere som han nedstammer fra. Han barndomsferier blev holdt i Skagen, med årlige besøg på museet for at se Anchers maleri af tipoldefar Bettepoul. Stigs far var den første der fik en studentereksamen i familien, og som gav ham mulighed for at søge mod drømmen om en karriere som marineofficer. Men en Grønlandsekspedition i 1952 endte galt. Han grundstødte både fysisk og mentalt og gik i land, for aldrig siden at komme ud at sejle.

Stig er selv vokst op i 60’erne med de sidste rigtige opdagelsesrejsende som sine helte: Cousteau, Heyerdahl og Neil Armstrong. Men at rejse, dykke og opleve real time var ikke noget, der overhovedet blev diskuteret eller var inden for rækkevidde i Stigs opvækst.

Gennem de seneste 5-6 år har Stig fotograferet intenst i de nordligste have: Vragene af de tyske destroyere i havnen i Narvik, hvalskeletter i ufremkommelige fjorde på Island, øde undervandslandskaber i tyske grusgrave, på Færøerne, og de Britiske Øer. En lang opdagelsesrejse i sig selv. Stig fokus har gradvist ændret sig fra havets fokuspunkter af flora, fauna og alment genkendelige referencer til i stedet at søge mod en fascination af selve havenes substans, kraft og masse. At bevæge sig derud, i et referenceløst rum, i vægtløs svævende tilstand, giver helt andre, spontane og undersøgende muligheder for fotografiet, og som kommer til udtryk i Stigs værker. Under vandet opleves tiden og rummet at ændre sig fundamentalt. I stedet for en vanlig rumkonstruktion og en søgen efter normale løsninger på forhold mellem form og indhold, kan hans arbejde under vandet opnå en karakter af at arbejde med ”alt, intet eller noget”. Gravurerne har en stemning der derfor både er skræmmende og fascinerende, måske en oplevelse af at ”fjerne/nærme” sig eller en tilstand af bare at være.

- -

Stig Stasig er født 1961 og har som fotograf udstillet i DK, Sverige, Holland, Tyskland & USA.
Er repræsenteret i samlingerne på Det Kongelige Bibliotek og Brandts Klædefabrik, samt i private samlinger i ind- og udland.
De seneste år har Stig udelukkende arbejdet med fotogravure på eget værksted. De 8 gravurer, der vises på udstillingen, er fra denne produktion.